Weblogg Om Tyrkia Ankomst, visa, m.m. Marinaer Med Yacht Rallies Diverse Info
       
 

Tyrkisk Residence Permit - Reglene ble endret 1 Jan 2013.

ENDRINGENE HAR GJORT RESIDENCE PERMIT (Ikamet) OMTRENT 10 GANGER DYRERE ENN FØR (for norske statsborgere).

For å slippe å reise inn og ut av landet hver måned, bestemte vi oss for å få oss Residence Permit i 2007. Prisen ble omtrent det samme som visakostnadene for perioden, men vi slipper reiseutgiftene hver måned. Det er litt "oppstyr" for å få det ordnet, men behagelig etterpå....
residence permit 
- Permit kan fås fra 30 dagers til 5 års varighet som erstatning for visa. Innreise/utreise stemples i passet.

Eier av båten og de som er notert i Transit Loggen kan få Residence Permit når "båten" har en betalt kontrakt med en godkjent marina. Permit'en gjelder da for det tidsrom det søkes for,- maksialt for kontrakttiden og første gang ikke lengre enn 1 år.
 
Når en søker for annen gang, kan permit gis for inntil 5 år.
 
Residence Permit'en utstedes av den sentrale Politiavdelingen i det området båten befinner seg.

Diverse fotos 
 


Forside Residence Søknad
 
  
 

Bakside Residence Søknad
 
   Å søke om Residence Permit:
 
Det anbefales at en søker minst en uke før gjeldende visa utgår på dato.
Det er oftest en stor fordel å ha med en person som snakker språket.
På politikontoret i Antalya snakket funksjonæren kun tyrkisk.
Dessuten må alle personer som søker om Residence Permit være tilstede.
 
 
Nødvendige papir/vedlegg for hver person:
 
- utfylt søknadsskjema i duplikat - med store bokstaver (kravet er egentlig:
   maskinskrevet)
 
- 4 passfotos i farger (lys bakgrunn) - noen steder nevnes opp til 8 fotos - 4 holdt for oss
 
- fotokopier av pass-sider som viser personen, passnummer, utløpsdato, utstedelsesland,
   gjeldende tyrkisk visa med stempel for innreisen
 
- Selve Passet
 
- Skipspapirene (kopier holder)
 
- Transit Log (denne tok vi med og tilbake igjen)
 
- Kopi av Marina-kontrakten (Originalen kan tas med for sikkerhets skyld)
 
- DESSUTEN: Sjekk de til enhver tid gjeldende regler !
 
- En lyserød pappmappe som fås billig i papirhandelen. Den kalles "Doksya" og politiet samler
   alle papirene i den mens søknaden behandles.
 
- TILSIST: Beløpet for Residence Permit (søknadsperioden) må betales i kassen hos politiet og
   kvitteringen skal legges med søknaden. Ekstra for den lille Permitboken er p.t. 70 YTL.
 
MERK at politiet kan bruke 1 dag, flere dager eller uker på å behandle søknaden.

 
;
Alle opplysninger som er gitt på denne siden kan bli forandret, men oppdateringer kan selvfølgelig finnes på Internett.
 
Endel av marina'ene har relevante informasjonssider om regelverket,- forhåpentligvis oppdatert......
 
 
 
    < TILBAKE TIL SIDE 1 - "Transit Log"
 
    < TILBAKE TIL SIDE 2 - "Tyrkisk Visa"

 

 

 

 

Oppdateringsdato